Arbetssätt

Arbetssätt

I mitt arbete utgår jag från Murray Bowens systemteoretiska tänkande, som innebär att vi människor hela tiden är i samspel genom de relationer vi har till varandra.

Det jag gör påverkar systemet och systemet påverkar mig. Genom att medvetandegöra sin egen roll i systemet, familjen och/eller organisationen, kan varje enskild individ öka sina möjligheter att förstå hur det kommer sig att man gör de val man gör och hur valen påverkar andra i systemet. Det ökar medvetenhet om mina relationer till andra människor.

Bemötande
Ett gott bemötande och respekt för den enskilda individen är för mig en självklarhet i mötet med människor. Jag har genom min auktorisation etiska regler att följa, likaså i handledningssammanhang. När vi har med andra att göra, i vilket sammanhang det än må vara, har vi alltid ett ansvar för vårt förhållningssätt till den vi möter. Att bli medveten om vilka situationer som är särskilt problematiska och vilket agerande hos andra, som är svåra att handskas med, är en viktig del för att på ett bättre sätt differentiera sig själv möta upp omgivningen.

Conscius AB
Ann-Helen Johansson
Box 36
S-956 21 Överkalix
tel. 070-282 03 60
e-post. ann-helen@conscius.se
By Formsmedjan. Powered by Yago