Hoppa till innehållet

"Ett värdefullt verktyg för resten av livet"

Mats Johansson

2012 uppsökte Mats Johansson företagshälsovården gällande ett arbetsmiljöärende för en av de arbetsgrupper han var chef över. Vid den här tidpunkten arbetade Ann-Helen som beteendevetare där och kom att hantera Mats ärende.

Mats hade bekymmer med relationerna inom sin arbetsgrupp. De hade inte särskilt högt till tak, så han kontaktade Ann-Helen och deras gemensamma arbete kom att löpa över skolåret. Det inledde med att de hade några träffar där de strukturerade upp hans arbete som chef för att hitta kärnan till bekymren.

- Ann-Helen hade många bra idéer om hur jag kunde jobba vidare med dem. Jag gick hem och testade, vi träffades igen och återkopplade om hur det hade gått. Jag tog även in henne i arbetsgruppen som samtalsledare och utbildare. Arbetssättet med uppstruktureringen hjälpte mig att hitta kärnan och arbeta vidare med det, vilket ledde till en bättre stämning i arbetsgruppen, förklarar Mats.

Fick perspektiv genom strukturering

I början av handledningen gick han och Ann-Helen igenom samtliga i arbetsgruppen. De ringade in vilka som hörde ihop och vilka som inte gick ihop.
- Den struktureringen är det jag haft mest nytta av från handledningen. Den hjälpte mig se att saker från ett annat perspektiv och få ordning på alla roller. Tack vare Ann-Helens hjälp har jag nu ett värdefullt verktyg för resten av livet. Som nu till exempel; nu är jag på en annan arbetsplats, vi har inte samma bekymmer men metoden fungerar lika bra här, berättar Mats.

Interaktiv problemlösning

Mats uppskattade även att han med Ann-Helen fick chansen att bolla sina tankar som chef med någon utomstående. Han fick feedback och fick även veta att det fanns saker han gjorde bra. Han rekommenderar alla chefer som är de minsta osäkra på sig själv eller sin arbetsgrupp att ta hjälp.

- Jag fann ett bra stöd i Ann-Helen. Hon är en god lyssnare som är bra på att ställa frågor jag själv fick ge lösningar på. Hon gjorde mig delaktig i arbetet och ingav förtroende, jag rekommenderar henne varmt, avslutar Mats.  

By Formsmedjan. Powered by Yago