Hoppa till innehållet

Utveckla ditt personliga ledarskap

Som ledare har man ett särskilt ansvar att förhålla sig till allt som händer i organisationen. Hur man hanterar situationer är avgörande för hur de andra individerna i företaget kan tackla det som uppstår. Ledarens sätt att fungera får en viktigare betydelse i takt med att pressen ökar i systemet.

Att bli mer medveten om sitt sätt att fungera som ledare ökar möjligheterna att förhålla sig lugnt till det som händer och beslutsfattandet blir baserat på fakta. Stressnivån sjunker totalt sett i företaget, vilket ökar möjligheterna till en bättre arbetsmiljö, medarbetarnas engagemang blir större och lönsamheten ökar.

Genom att se sig själv som en del i ett större sammanhang ökar förmågan att förstå att vad man gör och inte gör, får konsekvenser, inte bara för en själv som ledare, utan även för andra och hela systemet. Med utgångspunkt i deltagarens frågeställningar från sin egen arbetsvardag och/eller andra frågor som rör livet, arbetar vi med det personliga förhållningssättet till fenomen som uppstår i organisationen


Murray Bowens systemteoretiska tänkande

Med Murray Bowens systemteori som bas, utgår jag från hur den enskilde fungerar i relation till andra. Jag arbetar med individen i gruppen och vi ser på varje enskild deltagares fråga genom att arbeta med familjediagram och sätta in individen i relation till sin ursprungsfamilj, för att sedan applicera på arbetsgruppen eller någon annan grupp som individen befinner sig i. Genom att öka medvetenhet om sin egen funktionsnivå utvecklas ledarskapet.


En del av de verktyg vi använder oss av

Familjediagram och organisationsskisser

Hur ser din situation ut i ditt familjesystem? Vilken stressnivå finns i ditt system och hur påverkar det dig? Vilken är din placering i syskonskaran? En ökad medvetenhet om hur ditt ursprungssystem format dig, underlättar att se hur du förhåller dig i andra system, då vi tar med oss vår ursprungsmodell in i andra system, oavsett det är på arbetet eller i andra sammanhang. Vi arbetar parallellt med familjediagrammet och organisationsskissen.

Känslomässiga trianglar

Hur förhåller du dig i relationerna till dina närmaste medarbetare? Hur kan du lättare handskas med en relation som är särskilt ansträngd för dig? Genom att bli mer medveten om hur känslomässiga trianglar verkar mellan individer kan du öka din förmåga att förstå samspelet i relationer.  

Stressmarkeringsnivåer

Vilka stressorer har du? Hur reagerar du när du blir stressad?  Vad frammanar olika nivåer av stress hos dig? Vilka beteenden, känslor och tankar framkallar stressen hos dig? Vilka alternativa handlings- och tankemönster finns?

Upplägg

Under 12 månader träffas vi 8 tillfällen under en hel dag. Gruppen består av 6-8 deltagare. För- och eftermiddagskaffe ingår samt lunch. I samband med lunchen tar vi en stärkande promenad i naturen.

Har du frågor? Hör gärna av dig.

 

By Formsmedjan. Powered by Yago