Hoppa till innehållet

Grupphandledning

När fokus ligger på att utveckla gruppens förmåga att se den samlade kompetensen och hur man kan dra nytta av varandras kunskaper. Genom att prata om en specifik frågeställning ges den enskilda möjlighet att få respons på frågan i samtal med handledaren och gruppdeltagarna får möjlighet att lyssna till det som sägs. Därefter delger gruppdeltagarna sina tankar och kan ge olika synvinklar på frågeställningen. Genom samtalet och reflektioner om frågeställningen kan den enskilda få nya tankar och idéer om hur hon/han kan gå vidare.

Grupphandledning kan dels ha karaktären av ärendehandledning, dvs man utgår från ett specifikt område eller en frågeställning gruppdeltagarna vill utveckla, dels kan det vara handledning i den egna processen. Då arbetar vi med den enskildes egna frågor ur ett personligt perspektiv.

 

Upplägg

Grupphandledning pågår i regel under ett år. Träffarna sker varannan eller var tredje vecka, 2 timmar per gång. Det beror dock på gruppens storlek hur lång tid ett hanledningstillfälle är.


Jag arbetar med befintliga arbetsgrupper, men sätter ihop grupper på förfrågan. Vill du veta mer? Kontakta mig gärna.

By Formsmedjan. Powered by Yago