Hoppa till innehållet

Handledning

Vad är syftet med handledning?

Handledning kan ske såväl enskilt som i grupp.

  • Man kan se handledning som en form av driftsunderhåll, där man får stöd och påfyllnad för att upprätthålla sin professionella kompetens. I grupp får deltagarna en möjlighet att ge stöd åt varandra och utbyta idéer och metoder.

  • Den blir även en form av kompetensutveckling, där både den personliga och den professionella delen får näring.

  • Handledning skall också leda till ett lärande, ett arbetsrelaterat lärande, som skapar trygghet och välbefinnande i yrkesrollen.

  • Ytterligare en aspekt är att det är en form av kvalitetsarbete, som leder till ökad förmåga att strukturera och sätta gränser och att tydliggöra vilket som är mitt uppdrag.

  • Det kan främja och förebygga psykosocial hälsa i arbetet.
By Formsmedjan. Powered by Yago