Hoppa till innehållet

Psykosociala kartläggningar

Behöver personalgruppen stöd att utvecklas?

Har arbetsgruppen stagnerat i sitt sätt att fungera och samspela med varandra? Riskerar ohälsa att prägla arbetet? Då kanske en översyn av arbetsgruppen och chefen behöver göras. Vi inleder med enskilda halvstrukturerade intervjuer görs, där samtliga medarbetare och chefer ingår.

Metoden vi använder är ”Sex-box-modellen” (Marvin R Weisbord) som genomlyser sex områden:

1.    Syfte/mål och uppgift – vad är vår uppgift? Ambition? Förväntningar?
2.    Arbetsorganisation/struktur - arbets- och ansvarsfördelning. 
3.    Relationer – hur hanterar vi mellanmänskliga relationer? Konflikter? Människa-teknik.Enheter emellan.
4.    Belöningar-lön, uppmuntran.
5.    Ledarskapet – vem är det som leder och håller samman alla delar?
6.    Hjälpmedel och metoder.

Vi får även fram vilken form av kultur som råder på arbetsplatsen. Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet? Hur samspelar vi med varandra? Är det godkänt att gilla chefen? Vilken jargong råder på arbetsplatsen?

Arbetsgången börjar med att vi kartlägger genom intervjuer, som sammanställs och analyseras. Därefter gör vi tillsammans en handlingsplan med förslag till åtgärder. Det kan vara att man behöver arbeta med samspelet i gruppen, chefen behöver ledningsstöd eller att man behöver arbeta med strukturen i arbetsflödet och hitta tydliga mål för verksamheten. En tydlig plan upprättas med vad, vem och hur allt ska utföras och en tidsplan för när det ska vara utfört. Efter genomförda åtgärder utvärderas arbetet noggrant.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna.

By Formsmedjan. Powered by Yago